Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki-Potockiego

9 marca, 2018 - 12:37
Wojewódzki Konkurs Przedmiotów Przyrodniczych „Od geografii do chemii”
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I i II gimnazjów oraz klas VII szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego.