Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

II edycja projektu Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 26 lutego, 2020 - 10:43
zaktualizowany: środa, 26 lutego, 2020 - 11:01
Na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie realizacji projektu Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą, do budżetów dzielnic przekazana została pierwsza transza środków na realizację II edycji.

Środki przekazane zostały na realizację projektu w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku - 100 zł (dla uczniów wszystkich klas oprócz ostatniego rocznika) oraz stycznia do czerwca 2020 roku - 60 zł (dla uczniów uczęszczających do ostatnich klas).

Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą to projekt zakładający dofinansowanie udziału uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, prowadzonych przez m.st. Warszawę w wydarzeniach kulturalnych, naukowych oraz sportowych.

Jego celem jest:

  1. podnoszenie kompetencji uczniów warszawskich szkół w obszarach: kultury, nauki, techniki i sportu;
  2. podnoszenie kompetencji społecznych i obywatelskich, w tym związanych ze wzrostem zainteresowania Warszawą;
  3. przygotowanie dzieci oraz młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, naukowym i sportowym Warszawy;
  4. tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej;
  5. wsparcie działalności dydaktycznej, wychowawczej, kulturalnej, sportowej realizowanej przez szkoły;
  6. uatrakcyjnienie oferty zajęć wspierających rozwój talentów i zainteresowań uczniów.

Informacje o zasadach realizacji projektu opublikowane zostały na stronie http://klasawwarszawie.waw.pl/ .

List Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy do Dyrektorów szkół publicznych na temat projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą"

List Prezydent R. Kaznowskiej w sprawie projektu Klasa w Warszawie. Warszawa z Klasą_1