Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Koronawirus - wsparcie psychologiczne i dydaktyczne dla rodzin

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 26 marca, 2020 - 07:32
zaktualizowany: wtorek, 30 czerwca, 2020 - 09:25
Koronawirus - wsparcie psychologiczne i dydaktyczne
W Warszawie działa Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów. Można tam znaleźć pomoc w trudnych sytuacjach związanych z pandemią koronawirusa. Chodzi przede wszystkim o edukację, która odbywa się teraz zdalnie.

Wsparcie psychologiczne dla rodziców i uczniów

Rodzic może otrzymać wskazówki/porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji (brak zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w przedszkolach, codziennej nauki w szkole, która zastąpiona została w sposób nagły nauką zdalną). 

Od 4 maja br. decyzją MEN została przywrócona znacząca część działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych, w szczególności aby umożliwić realizację zadań związanych z wydawaniem orzeczeń oraz opinii. Wymaga to zwiększonego zaangażowania pracowników poradni, także tych którzy dotychczas obsługiwali telefony Psychologicznego Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów w zadania statutowe, tj. przede wszystkim wydawanie opinii i orzeczeń.

Dlatego od 25 maja br. dyżury telefoniczne pełnią trzy poradnie specjalistyczne.

519 047 372 poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 14.00 Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”

500 717 258 poniedziałek -  piątek  w godz. 14.00 - 18.00 Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA”

oraz Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”

510 205 050  poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 18.00  

519 047 370  sobota - niedziela w godz. 10.00 - 16.00

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” działa Młodzieżowy Telefon Zaufania. W godzinach w 15.00 - 19.00 od poniedziałku do piątku możliwy jest kontakt telefoniczny ze specjalistami MTZ pod numerami telefonu:

29.06 (poniedziałek) psycholog  502 856 449

30.06 (wtorek) psycholog  667 147 738

1.07 (środa) psycholog  570 801 694

2.07 (czwartek) psycholog  667 147 779

3.07 (piątek) psycholog   574 488 801

Jednocześnie zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 20.00. do kontaktu mailowego mtz@mtz.waw.pl

Wsparcie dydaktyczne dla rodziców

Rodzice mogą liczyć na wskazówki merytoryczne i rady dotyczące edukacji zdalnej. Na pytania odpowiedzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Uwaga! Nie będą rozwiązywać konkretnych zdań, tylko służyć radą, tłumaczyć.

Kontakt drogą mailową z Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: zapytajeksperta@wcies.edu.pl