Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 31 lipca, 2020 - 09:59
zaktualizowany: piątek, 31 lipca, 2020 - 12:10
Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r. nastąpi 31 lipca br. (piątek).

Na stronie https://wyniki.edu.pl można już sprawdzić wyniki, jakie uzyskali tegoroczni absolwenci szkół podstawowych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.

Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły.

Informacja CKE dotyczaca wyników egzaminów ósmoklasisty znajduje się na stronie: https://cke.gov.pl

Informacje o kolejnych etapach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum