Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wkrótce egzaminy – WCIES przygotował filmy edukacyjne dla ósmoklasistów

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 16 kwietnia, 2021 - 08:29
zaktualizowany: czwartek, 29 kwietnia, 2021 - 17:00
Pod koniec maja ponad 17,3 tys. warszawskich ósmoklasistów czeka pierwszy poważny, pisemny egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dla uczniów przygotowujących się do tego ważnego sprawdzianu zrealizowaliśmy specjalne filmy edukacyjne.
W części pierwszej następujące tematy:
  • język angielski: czasowniki nieregularne, Present Simple, stopniowanie przymiotników;
  • matematyka: proporcjonalność i jej wykorzystanie, równania z jedną niewiadomą;
  • język polski: zestawienia, złożenia, zrosty.
 
Filmy edukacyjne powstały we współpracy z warszawskimi nauczycielami i szkołami: XIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli oraz Zespołem Szkół Fototechnicznych w Warszawie. 
 
Egzamin w nowej formule
Przypominamy: w związku z pandemią i nauką zdalną tegoroczny egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony – jednorazowo - w nowej formule. Na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w załącznikach do rozporządzenia ministra Przemysława Czarnka, a nie w podstawie programowej.
 
W przypadku ósmoklasistów zmieniły się m.in. wymagania z j. polskiego i matematyki (zmiana proporcji między zadaniami otwartymi a zamkniętymi, ograniczenie listy lektur) oraz języka obcego (średni poziom biegłości językowej, mniejsza liczba zadań otwartych).
 
Harmonogram tegorocznych egzaminów ósmoklasistów:
  • język polski – 25 maja (wtorek), godz. 9.00
  • matematyka – 26 maja (środa), godz. 9.00,
  • język obcy nowożytny – 27 maja (czwartek), godz. 9.00.

Link do filmów na kanale YouTube WCIES: https://www.youtube.com/channel/UCo8-PC53Ej4pQPx8DEz6d9g

Tematyka zagadnień omawianych w filmach  
Kolejne materiały będą sukcesywnie zamieszczane na kanale YouTube do 15 maja. Filmy są zgodne z obowiązującą podstawą programową i wymaganiami egzaminacyjnymi.

Język polski:
1.       Nauka o języku. Typy podmiotów i orzeczeń (a szczególnie orzeczenie imienne);
2.       Nauka o języku. Części zdania - w tym zwłaszcza rozróżnianie przydawek i dopełnień;
3.       Nauka o języku. Imiesłowy jako formy odczasownikowe;
4.       Nauka o języku. Zdania wielokrotnie złożone;
5.       Nauka o języku. Słowotwórstwo – w tym zwłaszcza: typy formantów, tworzenie rodziny wyrazów, zrosty, złożenia, zestawienia;
6.       Nauka o języku. Frazeologia – znaczenia frazeologizmów, zwłaszcza tych o podłożu mitologicznym;
7.       Nauka o języku. Praktyczne przykłady stosowania interpunkcji – w tym zwłaszcza interpunkcja partii dialogowych;
8.       Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Umiejętność odczytywania symboli i metafor w tekście literackim;
9.       Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Kompozycja i dekompozycja tekstu – tworzenie śródtytułów do istniejących tekstów;
10.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Różnica między tezą, argumentami i przykładami w rozprawce;
11.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Funkcjonalność wybranych przykładów w obrębie rozprawki, w tym również ich zgodność z tematem;
12.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Oryginalność myślenia w realizacji tematu rozprawki;
13.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Elementy retoryczne przydatne w pisaniu rozprawki i konkretne przykłady ich zastosowania;
14.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Kreatywność w opowiadaniu twórczym;
15.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Logika i porządek wydarzeń opowiadania – związki przyczynowo-skutkowe i ich rola w opowiadaniu twórczym;
16.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Potoczystość i indywidualność stylu - funkcjonalne wykorzystanie środków stylistycznych do indywidualizacji stylu;
17.     Tworzenie wypowiedzi pisemnych i interpretacja tekstu literackiego. Streszczenie i jego niezbędne elementy;
18.     Klasyfikacja rodzajowa i gatunkowa utworów literackich obowiązujących na egzaminie.
 
Język angielski:
1. Egzamin ósmoklasisty, rodzaje zadań, punktacja, jak się zabrać za poszczególne typy zadań;
2.       Egzamin ósmoklasisty - wypracowanie, za co można otrzymać punkty, jak napisać wypracowanie, które spełni wymagania;
3.       Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi, czasy teraźniejsze - Present Simple;
4.       Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi, czasy teraźniejsze - Present Continuous;
5.       Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi - Past Simple;
6.       Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi - Past Continous;
7.       Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi. Formy czasu przyszłego: will vs to be going to vs Present Continuous;
8.       Tematy gramatyczne, powtórzenie czasów gramatycznych - budowanie zdań twierdzących, zdań przeczących i pytań oraz krótkich odpowiedzi - Present Perfect;
9.       Strona bierna z czasami teraźniejszymi, przeszłymi i przyszłymi;
10.     Stopniowanie przymiotników;
11.     Dopełniacz saksoński, określanie co do kogo należy, zaimki osobowe i dzierżawcze;
12.     Słuchanie - strategie rozwiązywania zadań ze słuchu;
13.     Tryby warunkowe 0 i 1, 2;
14.     Parafrazowanie zdań;
15.     Czytanie ze zrozumieniem - przykłady strategii rozwiązywania zadań;
16.     Zadanie otwarte nr 6 – wpisywanie w luki, dialogi;
17.     Czytanie ze zrozumieniem - przykłady strategii rozwiązywania zadań, zadanie 8 - uzupełnianie zdań w tekście;
18.     Regularne i nieregularne czasowniki.
 
Matematyka:
1.       Ułamki zwykłe i dziesiętne, działania, oś liczbowa (1);
2.       Ułamki zwykłe i dziesiętne, działania, oś liczbowa (2);
3.       Wielokąty, wzory, własności, trójkąty równoramienne, miary kątów (1);
4.       Wielokąty, wzory, własności, trójkąty równoramienne, miary kątów (2);
5.       Twierdzenie Pitagorasa;
6.       Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, graniastosłupa, ostrosłupa (1);
7.       Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, graniastosłupa, ostrosłupa (2);
8.       Skala;
9.       Obliczenia zegarowe;
10.     Droga, prędkość, czas;
11.     Jednostki w matematyce – zestawienie, porównanie, zamiana;
12.     Potęgowanie i pierwiastkowanie (szacowanie);
13.     Wyrażenia arytmetyczne;
14.     Wyrażenia algebraiczne, w tym tekstowe;
15.     Równania z jedną niewiadomą, w tym praktyczne tekstowe;
16.     Proporcjonalność i jej wykorzystanie;
17.     Obliczenia procentowe, w tym tekstowe praktyczne;
18.     Liczba obiektów i prawdopodobieństwo zdarzenia.