Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konsultacje społeczne - Program "Usługi blisko domu"

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 5 maja, 2021 - 15:10
zaktualizowany: czwartek, 6 maja, 2021 - 09:00
Jaki Program „Usługi blisko domu”? Ruszyły konsultacje społeczne

Biuro Edukacji wspólnie z Biurem Polityki Zdrowotnej oraz Biurem Pomocy i Projektów Społecznych opracowało projekt Programu wykonawczego „Usługi blisko domu na lata 2021-2025”, służącego realizacji celu 2.3 „Korzystamy z usług blisko domu” Strategii #Warszawa2030. Dokument powstał we współpracy z zespołami ekspertów z Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Program „Usługi blisko domu” obejmuje cztery obszary, w ramach których określono następujące cele szczegółowe:

Edukacja

-        Kształcimy blisko domu

-        Dbamy o standardy edukacji

Ochrona zdrowia

-        Rozwijamy opiekę medyczną

-        Podnosimy jakość usług medycznych

Pomoc społeczna

-        Wspieramy aktywność (zapewnienie usług aktywizacji społecznej mieszkańców, głównie osób z niepełnosprawnościami i seniorów, m.in. oferta placówek dziennych)

Usługi cyfrowe (rozwój i popularyzacja systemów elektronicznych umożliwiających świadczenie usług przez urzędy, ośrodki zdrowia, placówki edukacyjne)

-        Unowocześniamy usługi

Do 28 maja 2021 r. trwają konsultacje społeczne projektu Programu wykonawczego „Usługi blisko domu”. Szczegółowe informacje znajdują się na Warszawskiej Platformie Komunikacji Społecznej http://konsultacje.um.warszawa.pl/uslugi_blisko_domu.

Pliki do pobrania: