Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła dobrze zaprojektowana!

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 7 maja, 2021 - 08:44
zaktualizowany: piątek, 7 maja, 2021 - 08:44
Przyjazna, dostępna szkoła bez barier, powiązana z otoczeniem i działająca na rzecz lokalnej społeczności. Warszawa wprowadza nowe standardy architektoniczne, opracowano też przewodnik, który ułatwi projektowanie, budowę lub modernizację placówek oświatowych.

Szkoła podstawowa nr 399 przy ul. Zaruby fot. P. Krajewski

Obowiązkowe standardy architektoniczne dla nowych i modernizowanych warszawskich szkół wprowadzono zarządzeniem prezydenta. A przewodnik „Szkoła dobrze zaprojektowana”, stworzony wspólnie z architektami, pokazuje jak to najlepiej zrobić. 

W Warszawie powstaje wiele szkół. Za kadencji prezydenta Rafała Trzaskowskiego oddano już 15 przedszkoli i 9 szkół (osiem podstawówek i jedną szkołę zawodową). Obecnie trwa budowa kolejnych kilkunastu szkół i przedszkoli, a 14 placówek jest planowanych (10 przedszkoli i 4 szkół). W tym roku zakończą się m.in. prace przy budowie szkół przy ul. A. German, J. Nowaka Jeziorańskiego/Fieldorfa i Karlińskiego oraz przedszkoli przy ul. Siemiatyckiej, ul. Maklakiewicza, ul. Bernardyńskiej i al. Niepodległości. Nowe i modernizowane szkoły zmieniają Warszawę, a dzięki nowym standardom architektonicznym, będą mogły jeszcze lepiej służyć nie tylko społecznościom szkolnym, ale i społecznościom lokalnym, a także stawiać czoła wyzwaniom związanym m.in. z zagrożeniami klimatycznymi.

Przewodnik jest praktyczny. Ułatwi pracę architektom, wydziałom inwestycyjnym w dzielnicach, kierownikom projektów i innych specjalistów, którzy są zaangażowani w projektowanie i planowanie obiektów szkolnych. Publikacja zawiera też szczegółowe zalecenia i wytyczne. Projektanci wybierają najwłaściwsze rozwiązania dla konkretnej lokalizacji. Lista kontrolna pozwala sprawdzić zgodność projektu z naszymi wytycznymi. A zdjęcia prezentują najlepsze obiekty szkolne w Polsce i na świecie.

Standardy dla szkół będą obowiązywały dla wszystkich nowych projektów, finansowanych lub współfinansowanych z budżetu miasta. Opracowano je dla działek, które pozwolą realizować całe zespoły oświatowe i zapewnią uczniom miejsce na aktywny wypoczynek, sport oraz naukę na otwartym terenie.

Szkoła bezpieczna i pozbawiona barier

W wytycznych przewidziano m.in. dwa modele szkoły podstawowej - z trzema lub czterema ciągami równoległych klas, dla około 645 i 860 uczniów. W ramach tego samego kompleksu powinno się też znaleźć przedszkole cztero- lub ośmiooddziałowe.

Co ważne - nowe placówki będą mogły pełnić funkcje, które wykraczają poza ustawowe wymogi oświatowe i są związane m.in. z pracą na rzecz lokalnej społeczności. Można je też wyposażyć w dodatkowe pomieszczenia i obiekty, aby wspierać realizację zadań oświatowych w szerszej skali, na rzecz okolicznych szkół, danej dzielnicy lub całej metropolii.

Stołeczne szkoły powinny być dostępne szybko, wygodnie i bezpiecznie. Uczniowie i ich rodzice powinni móc tu dotrzeć pieszo, hulajnogą lub rowerem lub komunikacją miejską. W otoczeniu szkoły powinien być uspokojony ruch i zapewnione miejsca dla jednośladów. Budynki i najbliższe otoczenie muszą być pozbawione wszelkich barier architektonicznych i technicznych, tak by były dostępne dla wszystkich.

Spotkanie o przewodniku

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją. Przewodnik przygotował zespół architektów z pracowni WWAA we współpracy z inżynierami z Buro Happold i ekspertem od akustyki Mikołajem Jaroszem (Ecophon Saint-Gobain). Autorzy ściśle współpracowali z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, Biurem Edukacji, Zarządem Zieleni oraz Fundacją Szkoła z Klasą. A nad redakcją naukową czuwała architekt dr Monika Wróbel.

Zapraszamy też na spotkanie o przewodniku „Szkoła dobrze zaprojektowana” z udziałem m.in. autorek publikacji architektek Natalii Paszkowskiej z pracowni WWAA i dr Moniki Wróbel oraz Architekt Miasta Marleny Happach. Spotkanie online odbędzie się w wirtualnym ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury we wtorek, 11 maja o godzinie 18.00. Więcej informacji tutaj.