Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Komunikat nr 1

opublikowany: środa, 17 października, 2018 - 09:27
zaktualizowany: środa, 17 października, 2018 - 09:28
Informacja dla osób prowadzących ośmioletnią szkołę podstawową powstałą z przekształcenia niepublicznego gimnazjum

Jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej  rozpoczyna się odpowiednio od roku szkolnego 2018/2019 albo 2019/2020, to w terminie do dnia 31 stycznia  2018 r.  albo dnia  31 stycznia 2019 r. należy przedłożyć w Biurze Edukacji pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła niepubliczna, i najbliższym jego otoczeniu.

JST na wniosek osoby prowadzącej dotychczasowe gimnazjum może postanowić o  przedłużeniu terminu na złożenie opinii PPIS, jeżeli kształcenie w klasie I, II lub III  niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej rozpoczyna się odpowiednio od roku  szkolnego 2018/2019 albo 2019/2020, nie dłużej jednak niż odpowiednio do  dnia 28 lutego 2018 r. albo do dnia 28 lutego 2019 r

W przypadku nieprzedłożenia pozytywnej opinii PPIS, odpowiednio w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. albo dnia 31 stycznia 2019 r., JST, dokonuje wykreślenia wpisu niepublicznej ośmioletniej szkoły podstawowej utworzonej w wyniku przekształcenia gimnazjum niepublicznego.