Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Edukacja zdalna – zagrożenia i szanse

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 18 sierpnia, 2020 - 11:41
zaktualizowany: wtorek, 18 sierpnia, 2020 - 13:10
Edukacja zdalna (fot. Obraz Gerd Altmann z Pixabay)
Znamy zdanie warszawskich nauczycieli na temat edukacji zdalnej. Badanie przeprowadzono w stołecznych placówkach na przełomie czerwca i lipca br.

Wyniki przedstawiono Warszawskiej Radzie Edukacyjnej, która jest społecznym organem doradczym Prezydenta m.st. Warszawy.

- To są dla nas bardzo pracowite wakacje. Egzaminy i matury się opóźniły więc dopiero kończymy  rekrutacje. Niebawem zabrzmi pierwszy dzwonek, epidemia nie odpuszcza a my nadal dokładnie nie wiemy jak będą pracować szkoły. MEN nie pokusił się niestety o żadne badania i analizy dlatego sami zebraliśmy opinie o przebiegu dotychczasowej nauki zdalnej. To pomoże nam w opracowaniu miejskich standardów nauczania i pozwoli dobrze przygotować m.in. do systemu mieszanego – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

Ankietę „Organizacja procesu edukacji zdalnej w warszawskich szkołach oraz wnioski z pracy w czasie pandemii” wypełnili dyrektorzy i nauczyciele  z 361 szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto.

Co sądzą dyrektorzy?

Główne problemy nauki zdalnej, według dyrektorów to chaos informacyjny ze strony MEN (m.in. brak konkretnych wytycznych, zbyt częste zmiany prawa), brak odpowiedniej infrastruktury informatycznej oraz sprzętu wyposażonego w nowoczesne oprogramowanie oraz problemy z dostępem części uczniów do komputerów, co utrudniło nawiązanie kontaktu z niektórymi dziećmi.

Jako główne zalety wskazali możliwość wykorzystania nowych technologii w organizacji pracy placówek i ich wykorzystanie np. do wspólnego tworzenia dokumentów w chmurze, organizacji zdalnych posiedzeń rad pedagogicznych czy spotkań komisji i zespołów.

Żeby nauka zdalna przebiegała sprawnie niezbędne ich zdaniem jest m.in. zapewnienie wszystkim nauczycielom i uczniom narzędzi do nauki i pracy, prowadzenie lekcji na jednej, wybranej platformie oraz wdrożenie systematycznych lekcji on-line, opartych na jasnych regułach.

A co myślą nauczyciele?

Nauczyciele zwracali uwagę na utrudniony kontakt z uczniami (absencje, brak bezpośredniego kontaktu) problemy związane z realizowaniem stacjonarnej podstawy programowej,  kontrolowaniem i motywowaniem uczniów, czy obiektywną i rzetelną oceną ich postępów w nauce (niesamodzielne wywiązywanie się z zadanych prac przez starszych uczniów, często praca z rodzicem, zamiast z uczniem, w przypadku mniejszych dzieci).

Zdalne prowadzenie lekcji pozwoliło nauczycielom nabyć nowe umiejętności oraz wykorzystać nowe, cyfrowe narzędzia w pracy dydaktycznej (poznanie nowych sposobów pracy z uczniem oraz ciekawych pomysłów na lekcje i zajęcia).

Indywidualny kontakt z uczniami pozwolił nauczycielom na indywidualizację procesu nauczania oraz dostosowanie wymagań do możliwości poszczególnych uczniów. I zmianę perspektywy w postrzeganiu niektórych dzieci, które w standardowej, stacjonarnej nauce nie były aktywne i miały tendencję do wycofywania się.

Główne wyzwania przy pracy zdalnej według nauczycieli to zapewnienie odpowiedniego sprzętu i infrastruktury dla uczniów (np. żeby minimalizować konieczność pracy na jednym komputerze z rodzeństwem lub rodzicami), kłopoty z mobilizacją, systematycznością i samodzielnością dzieci, brak odpowiednich kompetencji informatycznych wśród najmłodszych uczniów, pozbawienie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np.   z autyzmem, bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem ( co jest jednym z ważniejszych warunków terapii).

Co dalej?

Nauka zdalna upowszechniła nowoczesne metody i techniki kształcenia. Część z nich m.in.  pracę na wspólnej platformie, konsultacje on-line, korzystanie z narzędzi do pracy grupowej, „wideolekcje” dla uczniów w nauczaniu indywidualnym (w przypadku choroby i dłuższej nieobecności uczniów), wykorzystanie komunikatorów do kontaktu w zespołach nauczycielskich i z uczniami, przesyłanie prac domowych i informacji zwrotnej o postępach w nauce on-line – można zdaniem dyrektorów i nauczycieli z powodzeniem wykorzystywać w dalszej pracy dydaktycznej.

Eduwarszawa.pl

W stolicy pandemia zintensyfikowała prace przy transformacji warszawskiej oświaty i wdrożeniu cyfrowej platformy Eduwarszawa.pl, która udostępnia bezpieczne i wygodne środowisko wszystkim stołecznym jednostkom oświatowym. To największy tego typu edukacyjny projekt w Polsce i w Europie.

W wiosennym pilotażu wzięło udział 1300 nauczycieli z 22 placówek z 5 dzielnic – Ursynowa, Wawra, Pragi-Południe, Targówka i Żoliborza. Założono też konta dla 13 tys. uczniów. W okresie wakacji założone zostało 30 000 kont dla wszystkich warszawskich nauczycieli, którym udostępniono szeroki program szkoleniowy.  Od początku roku szkolnego zsynchronizowane zostaną konta w Eduwarszawie.pl i dziennikach elektronicznych.

Od maja nauczyciele biorą udział w szkoleniach, również wakacyjnych organizowanych przez  samorządową placówkę doskonalenia nauczycieli Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

Prezentacja: Edukacja zdalna - opinie warszawskich dyrektorów i nauczycieli znajduje sie poniżej.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z materiałem na temat powstawania w różnych systemach oświatowych „luk edukacyjnych”. Zjawisko to opisywane jest jako ujemny skutek pandemii, związany z przechodzeniem szkół na całym świecie ze stacjonarnego trybu pracy, na zdalny. Załącznik nr 2: Luki edukacyjne: Wpływ pandemii na systemy oświatowe

Pliki do pobrania: