Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Dzienniki Elektroniczne w Jednostkach Systemu Oświaty, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 25 lutego, 2019 - 12:05
zaktualizowany: piątek, 15 listopada, 2019 - 14:06

Podstawą formalno-prawną zasad opisanych w niniejszym materiale jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, nazywane w niniejszym materiale Rozporządzeniem. Do niniejszego materiału został załączony plik do pobrania zawierający tekst jednolity Rozporządzenia.

Publiczne przedszkola, szkoły i placówki” wymienione w tytule Rozporządzenia, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym, czyli w rozumieniu prawa „Jednostki Systemu Oświaty”, będą nazywane w niniejszym materiale jednostkami.

Zgodnie z Rozporządzeniem (§ 21, ust 1) poszczególne jednostki mogą prowadzić także dzienniki w formie elektronicznej, nazwane w Rozporządzeniu Dziennikami Elektronicznymi.

Dzienniki elektroniczne , o których mowa w Rozporządzeniu, mogą być prowadzone na dwa sposoby:

  • jednocześnie w formie elektronicznej i w formie papierowej, co nie wymaga zgody organu prowadzącego,
  • wyłącznie w formie elektronicznej, po zrezygnowaniu z prowadzenia ich w formie papierowej, co wymaga zgody organu prowadzącego(§ 21, ust 2).

 

Za prowadzenie dziennika płaci zawsze jednostka z własnego budżetu, bowiem jest to opłata za obsługę działań administracyjnych jednostki. Dotyczy to zarówno dziennika elektronicznego jak też dziennika w formie papierowej.

Jednostki nie pobierają od rodziców opłat za obsługę żadnego z działań administracyjnych jednostki, a zatem nie pobierają opłat:

  • za prowadzenie dzienników,
  • za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy rodzice otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką,
  • przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego ocenach.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia, prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga umożliwienia rodzicom bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznyego w zakresie dotyczącym ich dziecka. Wgląd taki, nie jest niczym uwarunkowany w zapisach Rozporządzenia. W związku z tym jednostka jest odpowiedzialna za to, aby rodzice mieli możliwość wglądu do wszystkich informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego dostępnego im miejsca, o każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością. Bezpłatny wgląd oznacza brak opłat za tę usługę na rzecz kogokolwiek, a w tym także na rzecz dostawcy oprogramowania, agencji ubezpieczeniowej, a także każdego innego podmiotu.

Poza usługami opłacanymi przez jednostkę, dostawcy dziennika elektronicznego mogą oferować dodatkowe płatne usługi dla rodziców, pod warunkiem, że nie jest to:

  • świadczenie usług należących do obowiązków jednostki,
  • udostępnianie danych ucznia, których właścicielem jest wyłącznie dyrektor jednostki.


Wnioski należy składać do 15 sierpnia tj. przed rozpoczęciem roku szkolnego, od którego prowadzone mają być dzienniki wyłącznie w formie elektronicznej.

Pliki do pobrania: