Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

WAWAktywacja!

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 3 lutego, 2017 - 08:33
zaktualizowany: piątek, 3 lutego, 2017 - 08:40
WAWAktywacja!
„WAWAktywacja!” to wyjątkowy program skierowany do młodzieży z warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, która widzi potrzebę realizacji ważnych działań na rzecz swojej lokalnej społeczności (w szkole, okolicy, dzielnicy).

Celem programu jest  wsparcie kreatywnych form działania młodych ludzi, poprzez przyznanie dotacji na realizację zgłoszonego pomysłu oraz pomoc merytoryczną i organizacyjną w trakcie jego trwania.

Program realizowany będzie w dwóch edycjach:

- jesiennej – od września do grudnia 2016 roku,

- wiosennej – od lutego do czerwca 2017 roku.

 

Dotacje przyznawane grupom młodzieżowym wynosić będą od 1500 zł do 5000 zł.

Łączna kwota przeznaczona na dotację wszystkich projektów młodzieżowych wynosi  64 770 zł.

 

Liczymy na Wasze fantastyczne pomysły, na entuzjazm, na Waszą pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Chcemy patrzeć jak wzrastacie i rozwijacie się dzięki naszemu wsparciu.

 

W jaki sposób pozyskać dotację?

 

1. GRUPA

Zbierzcie grupę rówieśników (uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazlanych).

 2. POMYSŁ

Projekty powinny dotyczyć jednego z trzech zaproponowanych obszarów:

1. projekty naukowe i edukacyjne,

2. projekty kulturalne,

3. projekty społeczne.

Więcej na temat kategorii projektów tutaj.

Jak już opracujecie swój pomysł, nagrajcie i prześlijcie nam swój max. 3 minutowy film, w którym opowiecie o sobie i swoim pomyśle. Film powinien odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Jaki jest cel projektu?
  2. Jaka jest potrzeba jego realizacji?
  3. Do kogo skierowane są działania realizowane w projekcie?
  4. Na czym polegać będzie jego realizacja?
  5. Co realizacja projektu wniesie do życia społeczności lokalnej?

Film możecie nakręcić telefonem komórkowym, przy użyciu najprostszych, dostępnych narzędzi.

Film wyślijcie w terminie od 01.02.2017 do 01.03.2017 do godziny 23.59 na adres: wawaktywacja@gmail.com

Jednocześnie wypełnijcie formularz on-line, który został udostępniony na naszej stronie internetowej 31.01.2017 r. tutaj.

3. WYŁONIENIE POMYSŁÓW

Grupy młodzieżowe będą wyłaniane w trybie konkursu przez trzyosobowe jury.

Jury będzie się kierowało następującymi kryteriami przyznając liczbę punktów w następujących kategoriach:

1) potrzeba realizacji danego projektu – projekt powinien odpowiadać na jakiś problem, potrzebę istniejącą w wybranej społeczności lokalnej i dążyć do osiągnięcia pozytywnej zmiany (0-10 pkt.);

2) jakość proponowanych działań - projekt powinien cechować się pomysłowością oraz dążeniem do realizacji wysokiej jakości działań (0 – 10 pkt.);

3) realności propozycji - projekt powinien zakładać realne do osiągnięcia cele oraz racjonalnie szacować koszty i harmonogram działań (0-10 pkt.);

4) potencjał zespołu, skład grupy realizującej projekt, ich pasje i zainteresowania członków grupy, a także motywacje, które skłoniły ich do zaproponowania danego projektu (0-10 pkt.).

W drugiej edycji programu wyłonione grupy zostaną powiadomione o tym, że znalazły się wśród laureatów konkursu i otrzymają dotację na swój pomysł do 3 marca 2017 r.
Lista laureatów pojawi się również na naszej stronie internetowej w osobnej zakładce.

 

Gdy pozyskamy dotację na realizację pomysłu – co dalej?

 

1. SZKOLENIE

Wyłonione projekty będą dopracowywane w czasie szkoleń i pracy z doradcami. Młodzież weźmie udział w dwudniowym weekendowym szkoleniu w terminie 4-5 marca 2017 r. na Politechnice Warszawskiej.

Więcej informacji na temat szkolenia tutaj.

2. UMOWA

Po szkoleniach organizator podpiszę umowę na realizacje projektu z przedstawicielem grupy młodzieżowej, która określi m.in. w jaki sposób będą wydatkowane środki z projektu.

3. REALIZACJA

W czasie realizacji projektu młodzież otrzyma wsparcie merytoryczne i organizacyjne koordynatora projektu oraz doradców.

Czas realizacji projektów młodzieżowych to maksymalnie 2 miesiące (60 dni) w edycji jesiennej, 

w 2016 oraz do 3 miesięcy (90 dni) w edycji wiosennej w 2017 r.

4. PREZENTACJA EFEKTÓW

Na koniec każdej edycji (w grudniu 2016 i czerwcu 2017)  na Politechnice Warszawskiej zostanie zorganizowane uroczyste spotkanie zamykające projekt, w którym wezmą udział wszystkie grupy młodzieżowe. W trakcie spotkania liderzy grup lub całe grupy zaprezentują efekty realizacji swoich projektów, towarzyszyć temu będą pokazy zdjęć i filmów.

Szczegółowe warunki i kryteria oraz informacje dotyczące podpisywania umów i przekazywania dotacji znajdziecie w regulaminie tutaj.

Dofinansowanie

Projekt WAWAKtywacja! jest finansowany ze środków m.st. Warszawy http://inceptio.org.pl/projekty/wawaktywacja/