Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Życzenia Dyrektora Biura Edukacji z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 12 października, 2020 - 12:27
zaktualizowany: niedziela, 18 października, 2020 - 10:40
""

Szanowni Państwo: Nauczyciele, Dyrektorzy, Pracownicy Oświaty!

Mili Uczniowie!

Dziś Wasz dzień: Święto Edukacji Narodowej. Obchodzimy je na pamiątkę ustanowienia w 1773 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Ale uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela odbywają się w większości krajów świata, począwszy od Czech czy Ukrainy, poprzez Meksyk i Brazylię, aż po Indie. To święto jest tak powszechne, ponieważ wiemy doskonale, jak istotną rolę w rozwoju człowieka i całej naszej cywilizacji pełni właśnie edukacja. A nauczyciele są jej najważniejszymi podmiotami. W dużej mierze od nich zależy przyszły sukces życiowy uczniów

Dlatego warto podkreślić, że edukacja to wartość. Nie koszt, nie obciążenie budżetów poszczególnych państw, tylko wartość. Dzięki codziennej, czasem radosnej, a czasem ciężkiej pracy nauczycieli, wykładowców, trenerów, powstają społeczeństwa: świadomi, dysponujący wiedzą, rozumiejący świat i umiejący ze sobą współpracować najpierw uczniowie, potem - obywatele.

Edukacja to także inwestycja. Wiele krajów, decydując się na przyznanie oświacie najwyższej rangi w priorytetach swoich działań, doprowadziło do skokowego wzrostu własnej siły gospodarczej i pozycji międzynarodowej. Edukacja pozwala szukać innowacyjnych rozwiązań problemów współczesnej rzeczywistości, napędza ludzką kreatywność, generuje rozwój technologiczny. Przedszkole, szkoła podstawowa, a później dalsze etapy nauki wyzwalają talenty i wiarę w możliwości umysłu. Każdy z nas, gdy był uczniem, podążał za swoimi nauczycielami - Mistrzami. Nieraz się z nimi spierając, nieraz buntując, a nieraz ślepo wierząc. Ale byli zawsze jak kotwica. Punkt odniesienia, nawet juz w dorosłym życiu.

Edukacja jest jednak również wyzwaniem. Szczególnie teraz, w czasach pandemii i malejących środków na finansowanie polskiej oświaty. Jako Miasto Stołeczne Warszawa robimy, co w naszej mocy, by - na ile to możliwe - czuli się Państwo bezpiecznie. Nie na wszystko jednak mamy wpływ. Dziękując Wam za ogrom wysilku, jaki włożyliście w prowadzenie zdalnego nauczania w ubiegłym roku szkolnym, i jaki każdego dnia wkładacie w przekazywanie wiedzy, pragniemy życzyć, by ta praca była w tym roku lżejsza, łatwiejsza. Ale przede wszystkim, by Polska doceniła Wasz trud, przyznając wreszcie, po wielu, wielu latach, edukacji należne jej pierwszeństwo w finansowaniu i prestiżu.

Edukacja to bowiem ludzie. Nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty. Od ich podejścia do uczniów, pasji, chęci poznawania świata, dzielenia się doświadczeniem, zaangażowania w wychowywanie młodych pokoleń zależy sukces całego kraju. Nauczyciel to osoba zaufania publicznego. Dlatego tak ważne jest, by mógł swą pracę realizować w godnych warunkach, spokoju, z dala od bieżącej polityki i bez ciągłych zmian. Na efekty jego działania trzeba cierpliwie czekać; mają perspektywę kilkunastu lat, a nie jednej kadencji parlamentu. Wszystkie państwa, które osiągnęły wybitne wyniki w edukacji, zwróciły szkołom autonomię, poluzowały sztywne gorsety przepisów, podniosły prestiż nauczycieli i dały im czas na pracę z uczniami. To bowiem nauczyciel jest największym ekspertem w dziedzinie uczenia - wystarczy go wspierać systemowo, by rozwinął skrzydła. Wtedy nauka okaże się satysfakcjonująca i dla niego, i dla uczniów, i dla całego kraju.

Z nadzieją, że rok szkolny 2020/2021 będzie spełnieniem choć części Państwa zawodowych marzeń, czasem sięgania gwiazd oraz dobrych, pełnych wzajemnego szacunku, zrozumienia i zaufania relacji ze społecznościami, tworzącymi Wasze przedszkola, szkoły, placówki – Joanna Gospodarczyk Dyrektor Biura Edukacji