Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych do 13 listopada 2020

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 4 listopada, 2020 - 10:44
zaktualizowany: czwartek, 5 listopada, 2020 - 10:43

Uprzejmie informujemy o zarządzeniu nr 1298/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2020 r. na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz określenia trybu i terminów przyznawania dofinansowania za kształcenie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę. 

Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP:

https://bip.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?TypAktu=1&Organ=2&Rok=2020&Miesiac=11

Zarządzenie dopuszcza złożenie przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych do 13 listopada 2020 r.  Możliwe to jest jedynie w przypadku przesunięcia terminu ukończenia danego etapu kształcenia (ukończenia studiów, kursu kwalifikacyjnego lub ich etapów) z powodu ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Termin zakończenia procedury przyznawania dofinansowania pozostaje bez zmian - 18 listopada 2020 r. lub, w wyjątkowych przypadkach, 27 listopada 2020 r.