Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacje

12 lipca, 2013 - 11:10
„Szkoła z pomysłem” – zmiana zarządzenia
Szanowni Państwo, 1 lutego b.r. zarządzeniem nr 3839/2013r. Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania Honorowego Wyróżnienia Prezydenta miasta stołecznego Warszawy „Szkoła z pomysłem”, zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie przyznawania Wyróżnienia oraz załącznikach do Regulaminu. Zaproponowane przez Prezydenta m.st. Warszawy zmiany wynikają z uwag zgłaszanych przez koordynatorów programu w minionych edycjach. Wierzę, że nowe zapisy ułatwią Państwu pracę nad sporządzaniem wniosku.
22 listopada, 2012 - 15:55
IV edycja „Szkoły z pomysłem”
Informacja dla szkół aplikujących do Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy
14 listopada, 2012 - 13:40
Zasady przygotowania organizacji roku szkolnego 2012/2013
Szanowni Państwo, przekazuję Zasady organizacji roku szkolnego 2011/2012 oraz standard organizacji dla poszczególnych typów szkół i placówek, zatwierdzone przez Dyrektora Biura Edukacji zgodnie z Upoważnieniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2012 r., znak GP-IX.0052.202.2012.
14 listopada, 2012 - 13:40
Sprawozdania SIO - marzec 2012 r.
W związku z edycją SIO - marzec 2012, uprzejmie informuję, że jednostki oświatowe powinny dostarczyć sprawozdania do właściwych Biur Finansów Oświaty w terminie do 4 kwietnia 2012 r.
14 listopada, 2012 - 13:37
Sprawozdania SIO i aneksy do arkuszy organizacyjnych – wrzesień 2010 r.
W związku ze zbliżającym się czasem sprawozdań, w którym jednostki oświatowe będą sporządzać aneksy do arkuszy organizacyjnych oraz sprawozdania w ramach Systemu Informacji Oświatowej (SIO), przekazuję poniższe informacje, wskazujące jakie elementy wymagają szczególnej uwagi podczas wykonywania tych sprawozdań.

Strony