Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Job shadowing. Nauczyciele z liceum przy Solipskiej w Finlandii

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 18 kwietnia, 2019 - 11:32
zaktualizowany: czwartek, 18 kwietnia, 2019 - 11:32
Erasmus+
Job shadowing w Karstulan lukio w miejscowości Karstula odbyło się w ramach programu Erasmus+ akcji KA1 partnerstwa strategicznego.

W mobilności uczestniczyło 4 nauczycieli z CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego.
Uczestnikami byli:
Iwona Rydlewska – dyrektor szkoły, nauczyciel języka rosyjskiego i niemieckiego,
Magdalena Dąbrowska – koordynator projektu, nauczyciel języka hiszpańskiego,
Dariusz Maciejuk – nauczyciel matematyki,
Michał Popławski – nauczyciel informatyki

Ideą job shadowing była obserwacja pracy fińskich nauczycieli oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu edukacji, który jest uznawany za jeden z najlepszych na świecie. Istotę wyjazdu stanowiła możliwość porównania sposobu kształcenia uczniów na poziomie liceum w polskiej i fińskiej szkole. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji obu placówek, skierowanej do społeczności fińskiego liceum oraz nauczycieli. Następnie
w towarzystwie uczniów zostaliśmy oprowadzeni po szkole. Mieliśmy okazję zobaczyć bogato wyposażone zaplecze pedagogiczne, bazę sportową. Mogliśmy swobodnie porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Kolejne dni spędziliśmy na obserwacji lekcji z różnych przedmiotów: języki obce, fizyka, psychologia, zajęcia artystyczne, matematyka, IT, biologia, zajęcia sportowe. Zaobserwowaliśmy, że duży nacisk kładzie się na samodzielną pracę uczniów oraz korzystanie z TIK. Wszystko to zaaranżowane w przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej przede wszystkim rozwijaniu kreatywności uczniów, pracy w zespole lub w parach, wspomaganiu uczniów przez asystentów, pozytywnemu motywowaniu podczas realizacji założeń poszczególnych lekcji. Dzięki uprzejmości dyrekcji i nauczycieli Karstulan lukio udało się zorganizować dla nas spotkanie w Saarijarvi Institute of Bioeconomy oraz na Uniwersytecie w Saarijarvi. Następnie udaliśmy się na spotkanie z panią dyrektor najlepszej szkoły podstawowej w Finlandii - Tarvaalan koulu. Taka szkoła jest wybierana raz do roku.

Z naszych obserwacji wynika, że kontakt uczniów z nauczycielami jest oparty na życzliwości oraz wzajemnym zaufaniu i szacunku. Widoczny jest prestiż zawodu nauczyciela, a także otwartość w relacjach panujących w społeczności szkolnej. Pomaga to we wspólnym przestrzeganiu zasad i sprzyja indywidualnemu podejściu do każdego ucznia.
Korzyści dla szkoły i nauczycieli to:

- zwiększenie wiedzy na temat sposobów funkcjonowania fińskiego systemu edukacji, pracy nauczyciela i ucznia;

- zapoznanie się z pracą nauczyciela oraz organizacją procesu nauczania;

- zwiększenie świadomości na temat kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów, w tym posługiwania się technologiami informacyjnymi oraz zastosowania języków obcych

w praktyce;

- refleksja nad efektywnością metod i form pracy w obu systemach, w celu przygotowania ucznia do życia w społeczeństwie;

- zapoznanie się z aktywizującymi metodami i formami pracy stosowanymi w fińskiej szkole;
- zastosowanie dobrych praktyk na gruncie polskiej szkoły;

- wzbogacenie naszej wiedzy o informacje dotyczące kultury i zwyczajów panujących
w Finlandii.

Iwona Rydlewska

Magdalena Dąbrowska

Dariusz Maciejuk

Michał Popławski

Czas trwania wydarzenia: 
2019-04-18 11:30