Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wszechnica Edukacyjna Targówek nt. „Samosterowność, czyli jak przygotować dziecko do prowadzenia dobrego życia teraz i w przyszłości”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 9 kwietnia, 2021 - 08:56
zaktualizowany: piątek, 9 kwietnia, 2021 - 08:57
Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Samosterowność, czyli jak przygotować dziecko do prowadzenia dobrego życia teraz i w przyszłości”.

Wykład w formie on-line odbędzie się 19 kwietnia b.r. o godz. 18:00.

Wszechnicy Edukacyjnej Targówek nt. „Samosterowność, czyli jak przygotować dziecko do prowadzenia dobrego życia teraz i w przyszłości”

Spotkanie poprowadzi Nina Gralczyk - nauczycielka języka polskiego w szkole średniej, edukatorka, trenerka procesu wspomagania w oświacie, prowadzi szkolenia w zakresie neurodydaktyki, kompetencji kluczowych, TIK, przywództwa w oświacie, edukacji konwergencyjnej. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Cognitus w Warszawie w zakresie szkoleń i doradztwa, prezeska Fundacji ANKRA.

  •  Dlaczego wychowanie do efektywnej samosterowności powinno być jednym z głównych celów edukacyjnych?
  • Jak tworzyć środowisko edukacyjne sprzyjające rozwojowi poczucia wpływu?
  • W jaki sposób relacje uczeń - nauczyciel - rodzic kształtują struktury neurobiologiczne dziecka, umożliwiając lub utrudniając rozwój samosterowności?
  • Jak sprawić, by dzieci w przyszłości potrafiły budować lepszą jakość świata i potrafiły wpływać na jakość swojego życia.

Zapraszam na wykład dotyczący neurobiologicznych, psychologicznych i społecznych aspektów samosterowności.

Nina Gralczyk

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: kskrzypczak@um.warszawa.pl do 16 kwietnia b.r.

Czas trwania wydarzenia: 
2021-04-19 Od 18:00 do 20:00