Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Konferencja „Pobierz wiedzę. Wyzwania dla edukacji w świetle badań kompetencji cyfrowych młodzieży i dorosłych” 11.12.2013

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 5 grudnia, 2013 - 11:47
zaktualizowany: poniedziałek, 9 grudnia, 2013 - 13:08

Pobierz wiedzę. Wyzwania dla edukacji w świetle badań kompetencji cyfrowych młodzieży i dorosłych. 11 grudnia 2013, Uniwersytet Warszawski, Aula dawnego BUW

Zaprezentowane zostaną wyniki badań kompetencji cyfrowych dwóch grup – młodzieży oraz nauczycieli. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że zaprezentowane wyniki badań, jak również dyskusja panelowa z udziałem ekspertów i praktyków pozwolą wyznaczyć kierunki dla rozwiązań zwiększających efektywność edukacji cyfrowej i medialnej. Konferencja będzie okazją do integracji oraz wymiany opinii wśród badaczy kompetencji cyfrowych, nauczycieli i bibliotekarzy, środowiska organizacji pozarządowych, animatorów kulturalnych i mediów. Konferencję organizują wspólnie Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz Fundacja Orange we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Administracji, nawiązując do misji Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych.
 
Konferencja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe nauczycieli i wykorzystanie nowych mediów w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym – diagnoza”
Czas trwania wydarzenia: 
Od 2013-12-05 11:45 do 2013-12-12 11:45
Źródło informacji: