Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zespół ds. interwencji kryzysowej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 8 listopada, 2012 - 23:43
zaktualizowany: poniedziałek, 22 czerwca, 2020 - 11:36
Zespół ds. interwencji kryzysowej został powołany Zarządzeniem nr 981/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2018 r.

Do zadań interwentów należy m.in. udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, które mogą mieć miejsce w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

W plikach do pobrania znajduje się m.in. aktualna procedura zgłaszania potrzeby przeprowadzenia interwencji lub mediacji.

Autor treści: 

Pliki do pobrania: