Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Bezpieczeństwo uczniów

Kurs "Dziecko w Sieci" przeznaczony dla nauczycieli i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi
14 lutego, 2014 - 13:37
Kurs "Dziecko w Sieci" przeznaczony dla nauczycieli i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi
„Ten numer ratuje życie. Nie blokuj go bez potrzeby"
12 lutego, 2014 - 10:02
„Ten numer ratuje życie. Nie blokuj go bez potrzeby"
– to przesłanie akcji informacyjnej z okazji przypadającego co roku 11 lutego Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego
13 stycznia, 2014 - 16:08
„Poradnik dla pedagogów dot. współpracy Policji z placówkami oświatowymi"
„Poradnik dla pedagogów dotyczący współpracy Policji z placówkami oświatowymi” został wydany przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przy współpracy z Komendą Stołeczną Policji.
8 stycznia, 2014 - 10:45
Uroczyste Pasowanie Uczniów Klasy I Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
8 stycznia, 2014 - 08:45
Bądźmy rozważni, używając petard i fajerwerków
3 grudnia, 2013 - 16:06
Film „Możesz pomóc” przygotowany przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 zajął I miejsce w konkursie pn. „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach"
28 października, 2013 - 15:49
Coraz więcej szkół zainteresowanych ofertą profilaktyczną straży miejskiej
Kampania społeczna promujaca zasady vezpiecznego wyprzedzania rowerzystów
18 września, 2013 - 11:03
"Jeden metr. Proszę tylko o tyle :-)"
to hasło rozpoczętej 30 sierpnia 2013 kampanii społecznej, zorganizowanej przez Urząd m.st. Warszawy oraz Zarząd Transportu Miejskiego, promującej zasady bezpiecznego wyprzedzania rowerzystów przez kierowców samochodów osobowych.
30 sierpnia, 2013 - 16:04
Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach
Bezpieczne wakacje
28 sierpnia, 2013 - 09:47
Bezpieczne wakacje
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym na koloniach i obozach jest podstawowym obowiązkiem organizatorów letniego wypoczynku. Warunki, które określają bezpieczny wypoczynek i właściwą opiekę wychowawczą zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Kontrola określonych w tym dokumencie wymagań stawianych organizatorom wszystkich form wypoczynku rozpoczyna się już w trakcie przyjmowania zgłoszeń. Kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora szczegółowo analizuje dokumentację, w tym w szczególności związaną z:

Strony