Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawa. Lubię to!

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 23 marca, 2016 - 16:16
zaktualizowany: czwartek, 7 kwietnia, 2016 - 09:18
Władysław Gomułka przemawia na pl. Defilad w Warszawie, 24 października 1956. Wikipedia
Konkurs varsavianistyczny Październik ’56 w Warszawie dla uczniów od II do IV etapu edukacyjnego warszawskich szkół

WCIES organizuje kolejną – w nieco zmienionej formie – edycję Konkursu varsavianistycznego. Warszawa. Lubię to! Adresatami konkursu są uczniowie i nauczyciele szkół warszawskich. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów historią Warszawy i Polski, zachęcanie do poznawania współczesności miasta, rozwijanie umiejętności pracy metodą projektu, korzystania z różnych źródeł informacji i  pracy zespołowej oraz kształtowanie tożsamości lokalnej.

Konkurs organizowany jest osobno w trzech grupach wiekowych: klasy 4-6 szkoły podstawowej, klasy 1-3 gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Dla każdej z grup wiekowych opracowane zostaną osobno cele szczegółowe, zakres i szczegółowość wiedzy.

Termin zgłaszania udziału szkoły w konkursie mija 7 kwietnia 2016 r.