Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

VIII Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 17 września, 2019 - 11:59
zaktualizowany: wtorek, 8 października, 2019 - 10:56
VIII Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 października 2019 r. w godz. 14.30 - 16.30 w XCIX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta organizujemy kolejny Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie, odbywający się w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) na rok 2019.

Serdecznie zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych i podstawowych - w tym roku po raz pierwszy - do udziału w ósmej już edycji konkursu, który ma na celu pogłębianie zainteresowań kinem wśród młodzieży, kształcenie nawyku uczestnictwa w kulturze, kształtowanie świadomego odbioru mediów oraz wrażliwości estetycznej i etycznej.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pisemnej deklaracji podpisanej przez nauczyciela – opiekuna wraz z załącznikiem 1a/1b do karty zgłoszenia podpisanym przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jego rodzica/opiekuna prawnego do dnia  21 października 2019 r. na adres szkoły (zob. regulamin konkursu dostępny na stronie szkoły): http://www.herbert99lo.edu.pl/

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im.ZbigniewaHerberta

ul.Fundamentowa38/42

04-036Warszawa

tel./fax022 6719927

sekretariat@herbert99lo.edu.pl

Współorganizatorami konkursu są Stowarzyszenie NoweHoryzonty i Filmoteka Szkolna.

Regulamin kionkursu znajduje się poniżej.

W kwestii pytań dotyczących konkursu proszę się zwracać do p. Moniki Bojko –  m.bojko@herbert99lo.edu.pl

Pliki do pobrania: