Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorsko-Krasomówczym

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 23 września, 2019 - 10:03
zaktualizowany: poniedziałek, 23 września, 2019 - 10:06
Ogólnopolski Konkurs Recytatorsko-Krasomówczy
Serdecznie zapraszamy Uczniów i Nauczycieli do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenie Kolumbów”

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie jednego utworu poetyckiego Grażyny Chrostowskiej oraz fragmentu prozy obozowej (dotyczącej niemieckich obozów koncentracyjnych).

Poniżej znajduje się regulamin konkursu i karta zgłoszenia.

Konkurs honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk

 

W imieniu organizatorów

Bożena Grzelewska
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 22

Pliki do pobrania: