Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

XI Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 24 września, 2019 - 08:28
zaktualizowany: środa, 25 września, 2019 - 10:42
XI Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XI Międzynarodowym Konkursie Artystycznym im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”.

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem:
- Jego Ekscelencji Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego
- Jego Ekscelencja Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, Ordynariusza Włocławskiego
- Elżbiety Leszczyńskiej, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
- Dariusza Kałużnego, Starosty Tureckiego
- Jana Szarka, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
- Marleny Maląg, Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat. Jego celem jest inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku poetyckiego i postaci Włodzimierza Pietrzaka, zapomnianego poety, krytyka literackiego, żołnierza Powstania Warszawskiego.

Konkurs trwa od 2 września 2019 roku, prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie należy przysłać do 9 grudnia 2019 roku. Przesłuchania recytatorów odbędą się w styczniu 2020 roku. Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej. odbędzie się 29 lutego 2020 roku w Turku.
Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie: plastyczną, fotograficzną i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Tematyka prac:

Edycja plastyczna i fotograficzna
- Polska, moja Ojczyzna
- Natura
- Moja rodzina
- Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna…
- Moje Spotkanie w Lednicy

Format prac plastycznych – A4, fotograficznych – 20x30 cm.

Można nadsyłać maksymalnie po 5 prac.

Uczestnicy edycji recytatorskiej przygotowują trzy wybrane przez siebie wiersze Włodzimierza Pietrzaka spośród zamieszczonych na stronie: www.civitaschristianaturek.eu
Prace fotograficzne będą oceniane przez profesorów i adiunktów z Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, prace plastyczne i recytacje ocenią profesorowie i adiunkci z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody m.in.: tablety, monety kolekcjonerskie, aparaty fotograficzne, książki, pobyty weekendowe w pięknych zakątkach Polski.
Regulaminy i szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie:www.civitaschristianaturek.eu

Przez 10 lat udział w konkursie wzięło 11 tysięcy 783 uczestników z Australii, Austrii, Białorusi, Czech, Kazachstanu, Libanu, Litwy, Niemiec, Norwegii, Polski, RPA, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch.