Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pomoc socjalna dla uczniów

26 sierpnia, 2019 - 11:23
„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2019/2020
26 sierpnia, 2019 - 13:30
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
26 września, 2018 - 12:27
„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2018/2019
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1796) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.
27 sierpnia, 2018 - 10:15
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
Wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny