Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Placówki oświatowo-wychowawcze

23 kwietnia, 2021 - 11:14
Krok po kroku - Zapisy do placówek wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2021/2022
15 kwietnia, 2021 - 17:09
Zasady rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego na rok szkolny 2021/2022 oraz harmonogram dla kandydata
Szczegółowe zasady postępowania rekrutacyjnego do placówek wychowania pozaszkolnego na rok szkolny 2021/2022 znajdują się w załączeniu.
24 lutego, 2021 - 15:30
Zapisy na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w placówkach wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2021/2022