Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Potwierdzanie woli przyjęcia do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 22 lipca, 2021 - 15:56
zaktualizowany: wtorek, 3 sierpnia, 2021 - 09:04

Od 23 lipca br. od godz.8.00  do 30 lipca br. do godz. 15.00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe składają także zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

Uwaga:

Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów w ww. terminie nie zostanie przyjęty do szkoły.

 

W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic kandydata  informuje o tym dyrektora szkoły  do 30 lipca do godz. 15.00 wskazując na przyczynę  niedotrzymania terminu.

Ostateczny termin na złożenie zaświadczenia lekarskiego upływa 24 września 2021r.