Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 3 lutego, 2020 - 15:41
zaktualizowany: poniedziałek, 3 lutego, 2020 - 15:41

Rodzice dzieci urodzonych w roku 2011 oraz 2012 w celu zapisania dziecka do klasy I w szkole obwodowej powinni:

  • pobrać w szkole obwodowej lub z systemu rekrutacji druk zgłoszenia,
  • wypełnić odręcznie, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

Dane zawarte w zgłoszeniu wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły obwodowej.

 

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy I w szkole innej niż obwodowa powinni:

  • pobrać w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji), lub z systemu rekrutacji druk wniosku,
  • wypełnić odręcznie wniosek, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Dane zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor szkoły pierwszego wyboru.

W przypadku wyboru szkoły innej niż obwodowa kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, w terminach określonych w harmonogramie.