Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zmiana harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych na rok szkolny 2020/2021

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 19 maja, 2020 - 13:43
zaktualizowany: poniedziałek, 25 maja, 2020 - 09:42

Uwaga!

Zmiana harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych na rok szkolny 2020/2021

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania i zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie uległ harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych na rok szkolny 2020/2021.

UWAGA ! Zmianie uległy m.in. terminy odbywania prób sprawności fizycznej.

Próby sprawności fizycznej do klas IV sportowych na rok szkolny 2020/2021 odbędą się w dniach 1-7 czerwca br.

Szczegóły znajdują się w załączonym harmonogramie.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach szkół lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu - w pliku excel.

Podczas organizacji i przeprowadzania prób sprawności fizycznej zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa i higieny określone m.in. w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Rekrutacja do klas pływackich

W związku z komunikatem z 13 maja br. wydanym przez Polski Związek Pływacki: nie ma możliwości przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, zawartych w programie szkolenia młodzieży w pływaniu, polegających na ocenie stopnia opanowania podstawowych umiejętności pływackich po etapie nauki pływania podczas rekrutacji m.in. do klas IV szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Polski Związek Pływacki pozostawia sposób przeprowadzenia rekrutacji do wyżej wymienionych oddziałów do decyzji dyrekcji poszczególnych szkół. Ważnym punktem rekrutacji powinna być opinia trenera prowadzącego zajęcia nauki pływania z osobą kandydującą do IV klasy szkoły podstawowej.

Pliki do pobrania: