Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Sześciolatek

25 maja, 2020 - 09:42
Zmiana harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych na rok szkolny 2020/2021
14 maja, 2020 - 12:25
Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze
W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
12 maja, 2020 - 13:35
Wyniki rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych
12 maja 2020 r. o godz. 13.00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
30 marca, 2020 - 11:58
Nowy harmonogram rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
30 marca, 2020 - 12:03
Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
27 marca, 2020 - 17:20
Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych
27 marca, 2020 - 15:56
Zmiana Harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych
Wydłużono termin składania/przesyłania wniosków o przyjęcie do klas IV sportowych
Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych
6 kwietnia, 2020 - 12:00
Zmiana Harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych
Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do klas IV sportowych, w dniach 23-27 marca br. rodzice składają wnioski o przyjęcie. Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres placówki, która przeprowadza rekrutację do klasy IV sportowej.
20 marca, 2020 - 09:51
Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji
Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
i
24 marca, 2020 - 14:59
Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce (informacja w języku polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, czeczeńskim i wietnamskim)
13 marca, 2020 - 14:31
Kryterium zatrudnienia - sposób dokumentowania
i
12 marca, 2020 - 11:22
Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.
3 marca, 2020 - 11:33
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
3 marca, 2020 - 11:32
Elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych - adres
Mapa obwodów szkół podstawowych
27 lutego, 2020 - 09:30
Jak znaleźć szkołę podstawową obwodową?
25 lutego, 2020 - 11:52
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2020/2021
10 lutego, 2020 - 11:59
Organizacja oddziałów sportowych w klasach I i IV szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021
3 lutego, 2020 - 15:41
Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
3 lutego, 2020 - 15:06
Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/21
27 stycznia, 2020 - 15:21
Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.
12 lutego, 2020 - 13:46
Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
24 stycznia, 2020 - 15:15
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021
24 stycznia, 2020 - 15:13
Zasady przyjęć do klasy I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
24 stycznia, 2020 - 10:16
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
26 stycznia, 2020 - 17:48
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
24 stycznia, 2020 - 11:55
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
24 stycznia, 2020 - 10:01
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
9 stycznia, 2020 - 13:43
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 3 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
6 maja, 2016 - 15:37
List do rodziców dzieci sześcioletnich
List Dyrektora Biura Edukacji do rodziców dzieci sześcioletnich.
9 marca, 2016 - 16:11
Komentarz na temat powtarzania klasy (zerówki)
Komentarz Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy dotyczący powtarzania klasy (zerówki).
26 lutego, 2016 - 15:04
List Dyrektora Biura Edukacji do Rodziców dzieci sześcioletnich
23 lutego, 2016 - 10:43
Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę do organizacji edukacji szkolnej dzieci 6-letnich
19 lutego, 2016 - 13:39
E-porady dla rodziców dzieci 6-letnich w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
2 lutego, 2016 - 13:04
List do Rodziców dzieci 6-letnich
List Dyrektora Biura Edukacji do Rodziców dzieci 6-letnich
25 stycznia, 2016 - 16:24
Bezpłatna oferta WCIES dla rodziców podejmujących decyzję o edukacji dziecka 6-letniego – edukacja przedszkolna, czy klasa I
18 stycznia 2016 roku Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli - uruchamia bezpłatny punkt konsultacyjny dla rodziców 6-latków podejmujących decyzję o dalszej edukacji dziecka.