Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców

16 października, 2019 - 11:45
Akademia Rodziców i Rad Rodziców
Zapraszamy na cykliczne spotkania dla Rodziców i przedstawicieli Rad Rodziców, które odbywają się w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń (WCIES) przy ul. Starej 4 w Warszawie.
ABC Rady Rodziców - seminarium
4 października, 2019 - 11:51
ABC Rady Rodziców - seminarium
Rodziców i przedstawicieli Rady Rodziców zapraszamy na seminarium: ABC Rady Rodziców, cz. 1. Podstawowe informacje dot funkcjonowania rady rodziców w dniu 8 października 2019 r.
26 listopada, 2018 - 11:18
"Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej.Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców"
Zapraszamy rodziców, przedstawicieli rad rodziców na zajęcia, które odbędą się 27 listopada w godz. 16.30 - 19.00 we WCIES, ul. Stara 4.
26 listopada, 2018 - 10:30
XII Forum rodziców i Rad Rodziców
XII Forum rodziców i Rad Rodziców z udziałem rodziców, przedstawicieli Rad Rodziców odbyło się 8 października 2018 w godz. 16.30 - 19.00
28 listopada, 2016 - 10:32
Stanowisko inicjatywy „Rodzice przeciwko reformie edukacji” wobec planowanej reformy oświaty
Kolejny głos środowiska rodziców w debacie publicznej
X Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców
4 października, 2016 - 09:49
X Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców
„Rodzice – Szkoła – wobec zmian w systemie oświaty”. Zapraszamy Rodziców