Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Uniwersytet Wirtualny

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 3 lipca, 2013 - 13:33
zaktualizowany: środa, 3 lipca, 2013 - 13:36
Bezpłatne kursy z zakresu przedmiotów akademickich na kierunkach: finanse, prawo, socjologia, ekonomia oraz informatyka Od 1 lipca 2013 roku do września b.r. dostępne będzie wprowadzenie do każdego przedmiotu akademickiego, aby maturzyści podejmujący ostateczne decyzje odnośnie wyboru kierunku studiów mogli powiększyć wiedzę na temat danego profilu studiów i tym samym zmniejszyć ryzyko dokonania niewłaściwego wyboru swojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki oraz Akademia Leona Koźmińskiego wzorem wielu uczelni amerykańskich uruchomiły portal, na którym dla wszystkich zainteresowanych kandydatów na studia wyższe dostępne są bezpłatne kursy z zakresu przedmiotów akademickich na kierunkach: finanse, prawo, socjologia, ekonomia oraz informatyka. Zdaniem twórców portalu zapoznanie się przez kandydatów z wybranymi przedmiotami akademickimi poprzez uczestnictwo w kursie, zdanie testu sprawdzającego i uzyskanie certyfikatu kursu, powiększa ich wiedzę na temat profilu studiów, zmniejszając w konsekwencji ryzyko dokonania niewłaściwego wyboru swojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej. Na portalu przygotowano 9 kursów wprowadzających do przedmiotów akademickich, realizowanych na poziomie studiów I i II stopnia:

1.Ekonomia pożyteczna – prof. Adam Noga, Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek – ekonomia
2.Nikt nie jest samotną wyspą, światowa ekonomia współzależności – dr Anna Czarczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek – ekonomia
3.Zaułek morderców, o zbrodni, karze i procesie karnym – dr Mateusz Woliński, Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek – prawo
4.Jak inwestować i skąd pożyczać pieniądze, krótki przewodnik po świecie finansów – dr Sławomir Wymysłowski, Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek – finanse
5.Człowiek: anioł i bestia – prof. Piotr Chmielewski, Akademia Leona Koźmińskiego, kierunek – socjologia
6.Od telegrafu do terabitu – prof. Bogdan Galwas, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, kierunek – informatyka
7.Technologie sieciowe łączą ludzi – dr inż. Dariusz Chaładyniak, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, kierunek – informatyka
8.Systemy operacyjne – dr inż. Krzysztof Różanowski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, kierunek – informatyka
9.Text mining for predictive analytics – prof. Włodzimierz Zadrożny, Warsaw School of Computer Science, kierunek – informatyka