Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Oświata w liczbach - Demografia

20 sierpnia, 2021 - 13:10
Warszawska oświata w liczbach – rok szk. 2021-2022
4 września, 2020 - 12:56
Warszawska oświata w liczbach – rok szk. 2020-2021
Dane dotyczące roku szkolnego 2020/2021. Źródłem danych są arkusze organizacyjne.
12 maja, 2020 - 15:25
Warszawska oświata w liczbach – rok szk. 2019-2020
Dane dotyczące roku szkolnego 2019/2020. Źródłem danych są arkusze organizacyjne.
28 sierpnia, 2018 - 09:22
Warszawska oświata w liczbach – 3 września 2018 r.
Źródłem poniższych danych są arkusze organizacyjne oraz zestawienia zbiorcze z systemów rekrutacyjnych.
4 września, 2017 - 11:27
Warszawska oświata w liczbach – 4 września 2017 r.
Źródłem poniższych danych są arkusze organizacyjne oraz zestawienia zbiorcze z systemów rekrutacyjnych.
5 września, 2016 - 11:52
Edukacja w m.st. Warszawie w świetle zmian demograficznych
Ukazała się wspólna publikacja Urzędu Statystycznego w Warszawie i Biura Edukacji urzędu m.st. Warszawy omawiająca demografię edukacyjną Warszawy w latach 2010-2014.
31 sierpnia, 2016 - 13:30
Warszawska oświata w liczbach – rok szk. 2016/17
13 kwietnia, 2016 - 11:42
Demografia edukacyjna Warszawy - szkoły podstawowe
W ogólnopolskich mediach i debatach jednym z najczęściej poruszanych tematów jest spadek liczby urodzin i spowodowane nim decyzje o likwidacji małych szkół oraz bezrobocie wśród nauczycieli. W tym samym czasie Warszawa buduje nowe obiekty oświatowe i zatrudnia dodatkowych nauczycieli. We wrześniu 2015 r. Rada Miasta przeznaczyła na nowe przedszkola i szkoły (łącznie ponad 40 obiektów) dodatkowo 366 mln zł. Nawet tak znaczne inwestycje nie zaspokoją w pełni bieżących potrzeb - w ciągu najbliższych 3 lat w warszawskich szkołach podstawowych przybędzie 20 tysięcy uczniów.
19 listopada, 2015 - 15:42
Warszawska oświata z perspektywy portalu geostatystycznego GUS
Jak wygląda warszawska oświata na tle kraju? Główny Urząd Statystyczny udostępnia zgromadzone dane nie tylko w formie tabel i raportów, ale także map tematycznych. Pokazują one wiodącą w kraju pozycję warszawskiej edukacji w różnych obszarach, między innymi w zakresie współczynnika scholaryzacji w różnych grupach wiekowych.
9 października, 2015 - 08:31
Warszawscy nauczyciele
Warszawscy nauczyciele są młodzi, wyraźnie młodsi niż średnio w całej Polsce. Jest wśród nich więcej niż w reszcie kraju nauczycieli kontraktowych oraz nieco mniej dyplomowanych. Wynika to zarówno ze struktury wieku ogółu nauczycieli, jak i nieco późniejszego przeciętnego wieku uzyskiwania awansu.

Strony