Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Program rozwoju edukacji

Inauguracyjne posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej
14 listopada, 2019 - 08:38
Inauguracyjne posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej
13 listopada 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Warszawskiej Rady Edukacyjnej.
Logo Warszawskiej Rady Edukacyjnej
13 listopada, 2019 - 09:50
Regulamin i skład osobowy Warszawskiej Rady Edukacyjnej
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 5 września 2019 r. zarządzeniem nr 1420/2019 Prezydenta m.st. Warszawy (z późn. zm.) została powołana Warszawska Rada Edukacyjna, pełniąca funkcję opiniodawczo-doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy w zakresie wskazywania kierunków działań sprzyjających rozwojowi warszawskiej edukacji.
Raport "Edukacja bez polityki"
17 września, 2019 - 10:00
Raport "Edukacja bez polityki"
Fundacja Naukowa Evidence Institute opublikowała raport: Edukacja bez polityki. Jak zbudować system zarządzania oświatą opierający się o długofalowe cele i szerokie porozumienie?
17 września, 2019 - 09:59
EDUKACJA W WARSZAWIE W PIERWSZYM ROKU REFORMY SYSTEMU OŚWIATY
Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych przygotowana na zamówienie m.st. Warszawy
17 września, 2019 - 09:59
Warszawscy uczniowie w międzynarodowym badaniu PISA - raport.
Przedstawiamy raport przygotowany przez Fundację Naukową Evidence Institute.
3 stycznia, 2014 - 13:45
Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020
19 września, 2013 - 15:23
Polityka edukacyjna miasta stołecznego Warszawy na lata 2008–2012
Rada Miasta st. Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy w latach 2008–2012.