Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Warsztaty w ramach projektu Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 21 lutego, 2020 - 12:33
zaktualizowany: wtorek, 27 października, 2020 - 11:26

WND-POWR.02.15.00-00-2009/18 pn. Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik telekomunikacji, technik informatyk)

w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie  i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki odbędą się warsztaty dla nauczycieli:

Szczegółwoe informację w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania: