Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania

 • Powiększ
 • Zwykły
 • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 26 lipca, 2013 - 11:31
zaktualizowany: poniedziałek, 12 stycznia, 2015 - 11:14
Projekt realizowany przez Biuro Edukacji we współpracy z władzami oświatowymi miasta Cardiff (Wielka Brytania) ze środków programu „Uczenie się przez całe życie”, komponent: Comenius Regio.

Zakończony: nie

 • Okres realizacji: sierpień 2013 – lipiec 2015

Koordynacja: Anna Bernacka – Wydział Projektów Edukacyjnych, Współpracy Międzynarodowej i Doskonalenia Nauczycieli

 • Wartość projektu: 227 991 zł
 • Wartość dotacji: 192 381zł

Partnerstwo:

 • Cardiff Council
 • Michaelston Community College
 • Glyn Derw High School
 • Full Circle Education Solutions C.I.C

Realizatorzy projektu:

 • Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego, ul. Chłodna 36/46
 • Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rtm. Witolda Pileckiego, ul. Sierakowskiego 9
 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Cel projektu

Głównym założeniem projektu „Gender Equality and Human Rights in our School” („Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania”) jest wzrost świadomości młodzieży w zakresie podstawowych praw człowieka, w tym praw kobiet, wyrównywaniu szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców oraz wyrównywanie szans na rynku pracy. W ramach projektu  przeprowadzony zostanie cykl szkoleń dla nauczycieli dotyczących organizacji kampanii promującej prawa człowieka. Szkolenia będą dotyczyły również tematyki konwencji międzynarodowych i europejskich w tej kwestii. Podobne warsztaty prawne zorganizowane zostaną również dla młodzieży. Zadaniem uczniów będzie wybór młodych liderów, którzy we współpracy z uczniami z Cardiff (Wielka Brytania) przygotują kampanię promującą prawa człowieka, w tym prawa kobiet.

Kluczowe działania przewidziane w projekcie:

 • Przeprowadzenie analizy dotyczącej wiedzy uczniów w dziedzinie praw człowieka i zasady równego traktowania oraz zastosowania ich w praktyce w szkołach partnerskich. Podsumowanie wyników i porównanie ich z wynikami w szkołach brytyjskich.
 • Cykl szkoleń dla nauczycieli na temat organizacji kampanii promującej prawa człowieka oraz tematyki związanej  z międzynarodowymi regulacjami w zakresie praw człowieka
 • Warsztaty dla młodzieży na temat organizacji kampanii promującej prawa człowieka oraz tematyki związanej  z międzynarodowymi regulacjami w zakresie praw człowieka
 • Przygotowanie i przeprowadzenie przez uczniów z partnerskich szkół kampanii promującej prawa człowieka i zasadę równego traktowania
 • Opracowanie publikacji dotyczącej zasad organizacji kampanii społecznych i metodyki nauczania o prawach człowieka.