Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Koncepcja Warszawskiego Systemu Doradztwa Zawodowego

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
opublikowany: wtorek, 16 września, 2014 - 08:42
zaktualizowany: czwartek, 2 kwietnia, 2015 - 12:24

Warszawski System Doradztwa Zawodowego stanowi odpowiedź na potrzebę wspólnych przedsięwzięć i działań.Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami.Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów i dróg kształcenia oraz bezrobocie powodują trudności w przystosowaniu się do tych zmian.

Młody człowiek musi być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się,zdobywania nowych umiejętności, przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu.Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno- zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych decyzji i dokonywania wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia.Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagająw kształtowaniu tej kariery.

Pliki do pobrania: 

Miejsce wyświetlania: 

WSDZ