Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 28 października, 2013 - 07:30
zaktualizowany: poniedziałek, 11 maja, 2020 - 08:53
Począwszy od 2012 roku osoby dorosłe mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kursy te zostały wprowadzone jako element reformy szkolnictwa zawodowego, która w dużej mierze dotyczyła kształcenia dorosłych. Zlikwidowane zostały zasadnicze szkoły zawodowe, technika i technika uzupełniające dla dorosłych oraz wiele zawodów w szkołach policealnych. Kształcenie zawodowe dorosłych w formach szkolnych zostało zastąpione kształceniem kursowym, bardziej odpowiednim dla edukacji ustawicznej.

Każdy z zawodów ujętych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie  klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, jest podzielony na kwalifikacje (od jednej do trzech), które można zdobyć w zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub szkole policealnej, a także na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (osoby dorosłe). Na kursach można zdobyć jedną lub wszystkie kwalifikacje dla danego zawodu. Aby otrzymać dyplom w zawodzie należy zdać egzaminy w zakresie wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu oraz ukończyć właściwą szkołę ponadgimnazjalną. W przypadku, gdy zawód ma tylko jedną kwalifikację, ukończenie jednego kursu kwalifikacyjnego i zdanie egzaminu oznacza zdobycie kwalifikacji w danym zawodzie. Przykłady zawodów, które można zdobyć na jednym kursie kwalifikacyjnym to: technik administracji, technik ochrony fizycznej osób i mienia, florysta, fotograf, kucharz, fryzjer, sprzedawca, ogrodnik, lakiernik, krawiec, mechanik pojazdów samochodowych. 

Kursy organizowane są w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, centrach kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia praktycznego w dogodnych terminach: wieczorowo lub zaocznie.  Są bezpłatne. Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach, laboratoriach i warsztatach przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu.

Najważniejsze korzyści z uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym to: możliwość przekwalifikowania zawodowego lub zdobycia nowych kwalifikacji,  nowego zawodu, możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych równolegle z kształceniem w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, możliwość uzyskania kwalifikacji na poziomie technika przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych na bazie kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej, możliwość rozwijania zainteresowań i pasji, zwiększenie mobilności zawodowej na konkurencyjnym rynku pracy (nieodpłatne przebranżowienie).

Tagi: 

Pliki do pobrania: