Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Informacja o realizacji zadań oświatowych

2 grudnia, 2020 - 14:16
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 została przekazana 30 października 2019 r. Radzie Miasta st. Warszawy, na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
17 lutego, 2020 - 12:42
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019
Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 została przekazana 29 października 2019 r. Radzie Miasta st. Warszawy, na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
12 marca, 2019 - 10:39
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018
Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 została przekazana 26 października 2018 r. Radzie Miasta, na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
12 marca, 2019 - 10:38
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 została przekazana dn. 27 października 2017 r. Radzie Miasta, na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2 listopada, 2016 - 12:22
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016
Zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2015/2016”.
2 listopada, 2015 - 13:30
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015
Zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2014/2015”.
5 listopada, 2014 - 11:40
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w r. szk. 2013/2014
Zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013/2014”.
31 października, 2013 - 11:11
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w r. szk. 2012/2013
Zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2012/2013”.
13 listopada, 2012 - 09:12
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w r. szk. 2011/2012
Zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2011/2012”.
17 września, 2012 - 09:56
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w r. szk. 2010/2011
Zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2010/2011”, przygotowaną zgodnie z wymogami Ustawy o Systemie Oświaty. Jest to trzecie tego rodzaju doroczne, kompleksowe podsumowanie stanu warszawskiej oświaty.

Strony