Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Dotacje

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 6 listopada, 2012 - 22:18
zaktualizowany: poniedziałek, 2 września, 2013 - 10:59
Tryb udzielania, rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 sierpnia 2009 r. weszła w życie uchwała Nr LVIII/1813/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne oraz dla, innych niż m.st. Warszawa, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 132 z dnia 13 sierpnia 2009 r. pod pozycją 3949.

Wymieniona wyżej uchwała zastępuje obowiązującą dotychczas uchwałę Nr XXVI/2354/2006 z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i fizyczne.

Uchwała ta była zmieniana - szczegóły w odnośnikach.

Pliki do pobrania: