Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 4 stycznia, 2016 - 09:22
zaktualizowany: poniedziałek, 4 stycznia, 2016 - 09:23

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz zaprasza  do składania ofert.

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom  w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami m.st. Warszawy, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Pliki do pobrania: