Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 11 maja, 2017 - 15:37
zaktualizowany: czwartek, 11 maja, 2017 - 15:39

 ZARZĄDZENIE NR 836/2017

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 10 maja 2017 r.

 

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy jest opublikowane pod adresem

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/F0F95873-B0D2-4C17-8D8E-1758A27D68C1,frameless.htm