Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 1256/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 29 lipca, 2019 - 11:54
zaktualizowany: poniedziałek, 29 lipca, 2019 - 13:25

Prezydent m.st. Warszawy unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ogłoszonego zarządzeniem Nr 353/2019 dnia 04.03.2019 r. Prezydenta m.st. Warszawy z powodu braku zgłoszeń przystąpienia do konkursu.

Link do zarządzenia:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EE3B68A1-191E-41BE-9EDF-6FC3B7CE48B0,frameless.htm