Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 1338/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 13 sierpnia, 2019 - 13:11
zaktualizowany: wtorek, 13 sierpnia, 2019 - 13:11

Prezydent m.st. Warszawy unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, ogłoszonego zarządzeniem Nr 961/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2019 r. z powodu braku zgłoszeń przystąpienia do konkursu. 

Link do zarządzenia: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/77D4A085-432B-4A99-B56E-AD254F464851,frameless.htm