Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 1802/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 2 grudnia, 2019 - 08:50
zaktualizowany: poniedziałek, 2 grudnia, 2019 - 08:50

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Do konkursu mogą przystąpić organy prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie m.st. Warszawy.

Link do zarządzenia:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/EB47E48B-EBF9-4505-954C-228EB7FE99AC,frameless.htm