Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 142/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 11 lutego, 2020 - 10:13
zaktualizowany: wtorek, 11 lutego, 2020 - 10:13

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Do konkursu mogą przystąpić organy prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie m.st. Warszawy.

Link do zarządzenia:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/692CE7B6-6BB4-4E4D-9CFC-1DC8E0A9948F,frameless.htm