Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 270/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 26 lutego, 2020 - 09:42
zaktualizowany: środa, 26 lutego, 2020 - 09:42

W wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w konkursie zostało wybrano 8 przedszkoli niepublicznych. Informacja o wybranych przedszkolach stanowi załącznik do zarządzenia.

Link do zarządzenia:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/B7909A91-8327-4BC1-A29F-D3ABCEEBB91B,frameless.htm