Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wypłata dotacji w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty prowadzonych przez organ inny niż m.st. Warszawa

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: poniedziałek, 16 marca, 2020 - 14:56
zaktualizowany: poniedziałek, 16 marca, 2020 - 14:56

W związku z czasowym zawieszeniem prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  w większości jednostek systemu oświaty, wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410) wyjaśniam, że dotacja za marzec naliczona zostanie bez zmian, według stanu uczniów/wychowanków na 1 roboczy dzień marca, z uwzględnieniem rozliczenia frekwencji za luty w przypadku szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych. Wyjaśniamy, że fakt czasowego zawieszenia działalności przez jednostki oświatowe nie skutkuje utratą statusu ucznia/wychowanka, co więcej, wiele zajęć dydaktycznych realizowanych jest w tym okresie w formie tzw. nauczania zdalnego. Oznacza to, że dotacja na ucznia nie będzie w żaden sposób pomniejszana.

Wątpliwości wzbudza rozliczenie frekwencji za marzec w szkołach dla dorosłych oraz szkołach policealnych - obecnie nie ma żadnych przepisów, które pozwoliłyby na uznanie, iż frekwencja została zrealizowana w przypadku przymusowego odwołania zajęć zaplanowanych w okresie 12 marca - 25 marca br. W tej sprawie Biuro Edukacji wystosuje zapytanie do Ministerstwa Edukacji Narodowej, po otrzymaniu odpowiedzi zostanie ona zamieszczona na internetowej stronie Biura Edukacji w zakładce „Oświata niepubliczna” – „Dotacje” - „Komunikaty”.