Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 1471/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: środa, 23 grudnia, 2020 - 10:19
zaktualizowany: środa, 23 grudnia, 2020 - 10:20

Dzielnica Białołęka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w latach 2021-2029, w którym mogą wziąć udział organy prowadzące przedszkola niepubliczne.

 

Link do zarządzenia:
https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/default.htm?Numer=1471%2f2020&TypAktu=1&Organ=2&Rok=2020&Miesiac=12