Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 73/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 2 lutego, 2021 - 12:15
zaktualizowany: wtorek, 2 lutego, 2021 - 12:16

Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Link do zarządzenia:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E1D25D99-2475-422E-9C9A-2DCE586F0A8C,frameless.htm