Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zarządzenie nr 15/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 12 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 2 lutego, 2021 - 12:27
zaktualizowany: wtorek, 2 lutego, 2021 - 12:27

Dzielnica Włochy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

 

Link do zarządzenia:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/36304475-0EAF-4596-8B3D-0FF53FC1FD9F,frameless.htm